Algemene voorwaarden

  • Indien de contributie voor jouw soort lidmaatschap in de toekomst wordt verhoogd, zal het nieuwe bedrag geldig zijn als het af te schrijven bedrag voor de jaarlijkse contributie.
  • Indien je ervoor kiest om het lidmaatschap te beëindigen, dien je dit schriftelijk te melden bij de secretaris. Hierbij geldt dat dit verzoek binnen moet zijn vóór de door het bestuur gestelde deadline. Wanneer je het lidmaatschap niet voor deze dag hebt beëindigd, zal de contributie voor het nieuwe seizoen doorlopen.
  • Indien jouw rekeningnummer wordt gewijzigd tijdens jouw lidmaatschap, dien je de wijziging door te geven aan de penningmeester.
  • Indien je voor een periode van minimaal drie maanden niet beschikbaar zult zijn om te volleyballen bij Erasmus Volley, bijvoorbeeld wegens een uitwisselingsperiode in het buitenland, dan dien je de begin- en einddatum van jouw afwezigheid aan de secretaris door te geven. In dat geval wordt er een regeling getroffen met betrekking tot de contributie van dat seizoen.
  • Naast de contributie is elk lid verplicht in het bezit te zijn van een sportpas van Erasmus Sport. Zonder deze sportpas wordt toegang tot de sportvoorzieningen geweigerd. Eventuele boetes als gevolg van een ontbrekende sportpas zullen bij ondergetekende worden doorberekend.

Beeldmateriaal

  • De vereniging mag beeldmateriaal, zoals teamfotos, foto's en video's van wedstrijden en activiteiten, publiceren op de website en social media.