Volleybalvereniging Erasmus Volley is er voor sportief studerend Rotterdam. Trainingen, competitie, toernooien en activiteiten worden mogelijk gemaakt door en voor de betrokken, fanatieke leden die een proactieve vereniging vormen. Volleybal wordt gecombineerd met gezelligheid en een studentikoze sfeer.

Betrokken 

De vereniging is er vóór de leden, maar vooral ook dóór de leden. Het waarmaken van de missie is alleen mogelijk door hun vrijwillige inzet. Deze betrokkenheid die voortkomt uit verenigingsgevoel en de wil om een steentje bij te dragen is cruciaal en kenmerkend voor Erasmus Volley. Ongeveer de helft van de leden zit in een commissie, het bestuur, is trainer of scheidsrechter. Betrokkenheid uit zich ook in het plezier waarmee mensen gaan trainen, wedstrijden spelen, na afloop wat drinken in de stamkroeg en begaan zijn met de vereniging.

Fanatiek

Erasmus Volley kenmerkt zich door fanatisme. Een belangrijke reden om lid te zijn is het plezier in volleybal. Daarmee gepaard gaat de wil om goede wedstrijden te spelen en beter te worden. Concreet betekent dit dat trainers en faciliteiten van groot belang zijn voor de vereniging. Fanatisme kan zich ook op andere momenten laten gelden: als bestuurs- of commissielid of tijdens activiteiten buiten het volleybalveld.

Proactief 

Deze derde eigenschap slaat vooral op de houding naar buiten toe. Richting de NeVoBo, andere verenigingen en studerend Rotterdam zijn we actief. We staan goed bekend in het volleybalwereldje en nemen het initiatief dat nodig is om te groeien en naamsbekendheid op te bouwen. Voorbeelden zijn: het opleiden van trainers en scheidsrechters, die kunnen later bij andere verenigingen terecht komen, het betrekken van oud-leden bij activiteiten en we willen zichtbaar zijn voor de studenten van de Erasmus Universiteit en het HBO.

Studentikoos 

Gezelligheid buiten het volleybal om is belangrijk. De stamkroeg en andere activiteiten horen erbij en zijn voor sommigen zelfs belangrijker dan de sport. Niet alles hoeft altijd perfect geregeld te zijn, gaat even serieus of op tijd. Betrokkenheid, fanatisme en proactiviteit zorgen voor het juiste evenwicht. De donderdagavond bij Erasmus Volley moet een begrip zijn bij de tegenstanders.