De adviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over bepaalde zaken. Dit kan gaan over juridische zaken, maar ook ingewikkelde individuele kwesties kunnen aan de orde komen. Deze commissie kan het bestuur ondersteunen bij het opstellen van beleidsstukken.