De beleids- en adviesraad is het adviesorgaan van de vereniging. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het bestuur over bepaalde zaken. Dit kan gaan over juridische zaken, maar ook ingewikkelde individuele kwesties kunnen aan de orde komen. Deze raad maakt het meerjarenplan en ondersteunt het bestuur bij het opstellen van andere beleidsstukken.