Een vereniging hoort volgens de wet een controlerend orgaan te hebben op de financiën als er geen Raad van Commissarissen en een accountantscontrole plaatsvindt. De kasco controleert de penningmeester en bestaat uit twee leden.